Vinh Quang Đức Mẹ

Vinh Quang Đức Mẹ
Tác giả : thánh Anphongsô

Nội dung : Ngài viết bộ sách "Vinh quang Đức Mẹ" thu tập nhiều lời ca tụng, nhiều tích truyện chứng minh quyền phép và tình thương của Đức Mẹ, để lôi kéo mọi người tin cậy kính mến Đức Mẹ, là Đấng ban ơn cứu rỗi cho người cậy trông. Trong bộ sách này ngài viết : "Con muốn được là người yêu mến Mẹ hơn hết mọi người, chỉ trừ Chúa thôi. Sự ao ước này nếu có táo bạo thì cũng chỉ vì con yêu Mẹ, mà nếu Mẹ không rất đáng yêu, thì con đã không yêu Mẹ như thế".


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng