Điểm tựa Giêsu

01 Ngỏ lời
02 Giêsu tinh thần giữa đời
03 Điểm tựa Giêsu
04 Tim
05 Đẹp qua Giêsu ơi
06 Du ca tình yêu
07 Thực số tình yêu
08 Anh mắt Giêsu
09 Bên tôi thật gần
10 Lời tình yêu muôn thuở
11 Khúc rong ca tình yêu


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng