Từ các tiên tri đến Chúa Kitô

Các bài giảng về Thánh Kinh
Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn văn Khảm

01 Nhạc dẫn
02 Dẫn nhập
03 Các tiên tri
04 Chiêm ngắm Chúa Giêsu
05 Các tiên tri tố cáo
06 Chúa Giêsu lên án các bất công
07 Các tiên tri tố cáo sự lạm dũng quyền lực
08 Chúa Giêsu và quyền lực xã hội+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng