Dấu chân

Dấu chân

01 Dấu chân Quang Dũng
02 Bên Chúa Vân Khánh - Viết Vũ
03 Chúa chăn nuôi tôi Khắc Dũng
04 Chúa rộng lượng từ bi Bảo Yến
05 Niềm đau và Thập giá Quang Dũng
06 Địa cầu đầy ân sủng Chúa Đoan Trang
07 Theo gương Giêsu Tấn Đạt
08 Phó thác cho mẹ yêu Hạnh Nguyên
09 Lời cảm mến Khắc Dũng - Bảo Yến
10 Bên Mẹ Đoan Trang - Tấn Đạt

Audio CD Dấu Chân
Ns: Viễn Xứ+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng