Chân Lý Đời Đời

Chân Lý Đời Đời

c giả : Thánh Anphong
Nội dung tóm tắt : Cuốn sách là tập hợp những bài suy gẫm và cầu nguyện,
nhưng với “Chân lý đời đời” thì thánh Anphong sẽ cho chúng ta hiểu thêm về
sự chết và sự sống đời đời.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng