CD Xuân Tri Ân

01 Lời giới thiệu Thúy Nga
02 Chào xuân Hoàng Thìn- Bạch Lan
03 Phút giao thừa Gia Ân
04 Xuân tri ân Hữu Tri - Tốp ca Mtg 77
05 Hái lộc xuân Hoàng Thông - Kim Tuyến
06 Ơn biển trời Diệu Huyền - Trung dông
07 Lời ru của mẹ Hạnh Nguyên
08 Nén hương ngày xuân Trung Đông
09 Xuân tạ ơn Thanh Phương
10 Bốn mùa Tấm Đạt
11 Chìa khóa ước mơ Xuân Trường
12 Mùa xuân về Duy Cường - Tốp ca Mtg 77

CD Xuân Tri Ân
Biên tập: Hoàng Phương
Hòa âm phối khí: Ns Minh Châu
Phòng thu: Minh Châu
Thiết kế mỹ thuật : MTG Thủ Thiêm+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng