Các bài đọc đêm Phục Sinh

Các bài giảng về Thánh Kinh
Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn văn Khảm

01. Nhạc dẫn
02. Giải đáp
03. Dẫn nhập
04 Cấu trúc các bài đọc
05. Ý nghĩa và nội dung
06. Hoan ca Phục sinh+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng