12 tông đồ của Chúa Giêsu

12 tông đồ của Chúa Giêsu
 1. Andrew, em của Phê-rô, ngư phủ thành Bethsaida.
 2. Bartholomew (Ba-tô-ô-mê-ô), con trai của Talemai.
 3. James "lớn" (Gia-cô-bê), con của Zebedee, là anh em với thánh Gioan.
 4. James "nhỏ", con ông Alphaeus.
 5. John (Gioan), con của Zebedee, được Chúa Giê-xu gọi là Boanerges.
 6. Judas Iscariot "kẻ bội phản" (Giu-đa), người đã nộp chúa cho người Do Thái.
 7. Matthew (Mát-thêu ), người thâu thuế, con trai của Alphaeus.
 8. Philip người thành Bethsaida xứ Galilee.
 9. Simon người Canaan
 10. Simon-Simon Peter (Phê-rô): có nghĩa là đá, còn được gọi là Simon con Jonah. Ông là một ngư phủ đến từ thành Bethsaida xứ Galilee.
 11. Thomas (Tô-ma), vị thánh duy nhất chưa tin Chúa phục sinh và sau đó đã tin do được chạm tay vào vết thương của người.
 12. Thaddaeus, trong Phúc âm Luca gọi là Judas, con của James.
Ngoài ra, thánh Paul (Phao-lô), dù không ở trong số 12 Tông đồ được chọn lúc ban đầu, vẫn xem mình?! (người đời xem?) là một tông đồ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng