Cầu nguyện 3

Cầu nguyện 3

01 Goị lời yêu thương
02 Lời kinh dâng Chúa
03 Niềm xác tín của con
04 Xin vòng tay yêu thương
05 Lời kinh nguyện trầm
06 Người chết vì yêu
07 Hình như Chúa đã bỏ con
08 Tình Ngài thương con
09 Gieo vui
10 Con đường Chúa đã đi qua

Audio CD: Hải Âu Thánh Ca 3
Tiếng Hát Lệ Hằng+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng