Isaia II

Các bài giảng về Thánh Kinh
Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn văn Khảm

01. Nhc dẫn
02. D
ẫn nhập
03. Ng
ười tôi tớ l ai
04.
ngha
05. Gi
tr ca đau khổ
06. Con đường cha đã đi qua
07. Nh
c dẫn
08. Cu
ộc xuất hnh
09.Ga 8 1-11 nhìn v
o bên trong
10.
nghĩa ca chay tnh
11.
nghĩa ca chay tnh (tt)
12.
Đức Kitô+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng