Thánh Kinh và các tôn giáo

Các bài giảng về Thánh Kinh
Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn văn Khảm

01 Nhạc dẫn
02 Thánh Kinh và các tôn giáo
03 Niềm tin độc thần
04 Các thánh ngoại giáo
05 Chúa Giêsu với dận ngoại
06 Thái độ giáo hội sơ khai
07 Giáo huấn của Hội thánh
08 Thánh ca

_____________

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng