Xuân Tình Yêu

01 Lời giới thiệu
02 Mùa xuân đã đến Xuân Trường - Trần Ngọc
03 Xuân hông ân Bích Hiến
04 Người yêu tôi đến Trần Ngọc
05 Kỳ công của Chúa Xuân Trường - Hồng Mơ
06 Dâng Chúa ngày xuân Hồ Bích Ngọc
07 Chúa mùa xuân Thanh Sử
08 Ngày xuân bên Chúa Gia Ân - Mai Thảo
09 Xuân hồng ngày mới Trần Ngọc - Hồ Bích Ngọc
10 Thắp nén hương lòng Gia Ân
11 Vui ngày xuân mới Thanh Sử - Đồng Nghi

CD Audio
Xuân Tình Yêu
Biên tập: Lm. thái Nguyên
Hòa âm phối khí: Ns. Nguyện Minh Châu
Studio - mix: Ns Nguyện Minh Châu
Designer: Quốc Tài+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng