Bài ca Tin Mừng thường niên

Bài ca Tin Mừng thường niên
01 Kinh an bình
02 Con vẫn đi tìm
03 Những lời Người phán dạy
04 Lạy bốn phương trời
05 Hạnh phúc
06 Chúc tụng trụng Chúa

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng