Tình yêu đã chọn

Tình yêu đã chọn


01 Theo Chúa Lm Thành Tâm
02 Tình yêu đã chọn Lm Hoàng Diệp
03 Tình thương của Chúa Lm Thành Tâm
04 Tiếng Ngươi yêu Lm Hoàng Diệp
05 Ngài dẫn con đi Hoàng Đức
06 Người công chính Thiện Thi
07 Tôi kết hiệp Lm Hoàng Diệp
08 Tâm tình ca 5 Lm Thành Tâm
09 Trọn đời tin yêu Lm Hoàng Diệp
10 Chúa Cứu Thế Lm Xuân Dương


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng