Lễ Hiển linh

Lễ Hiển linh
Trk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
3/1/10 - Lấy trọn CD - 69.9MB
01 Nhạc mở đầu:
Ba Vua Hành Khúc
Cổ Ca Pháp Thế Kỷ 13 SNLoiChua.org
02 Bài Đọc Lễ HIển Linh Năm C

Sách Bài Đọc
03 Hạnh Phúc Của Dân Chúa
GM Nguyễn Sơn Lâm Vietnamese Misionaries in Asia
04 Chư Dân Sẽ Đi Về Phía Ánh Sáng
_____________________________________
LM Thomas Rosica Dongcong.net
05 Tìm Kiếm Ngôi Sao
Đền Thánh KT Mẹ

Dongcong.net

06 Đạo Sĩ Thứ Bốn

LM Vũ Minh Nghiễm Tín Thư C1
07 Lễ Hiển Linh
LM Augustine

Vietcatholic.net

08 Phù Thủy BilơamVà Lời Nguyền
LM Phạm Ngọc Ngôn Vietcatholic.net
09 Ngôi Sao Dừng Lại
Manna Vietnamese Mission in Asia


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng