Gióp

Các bài giảng về Thánh Kinh
Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn văn Khảm

01 Nhạc dẫn
02 Dẫn nhập
03 Tổng quát
04 Phần mở đầu
05 Phần mở đầu
06 Nhạc dẫn
07 Dẫn nhập
08 Nhớ lại ngày xưa
09 Nổi khốn cùng
10 Lời thề vô tội
11 Thiên Chúa lên tiếng+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng