"Sát Sinh" Có Tội Không?

HỎI:
"Sát Sinh" Có Tội Không?

Xin cha cho biết sát sinh có tội hay không? (Một Phật tử)

ĐÁP:

Anh thân mến,
Người Công giáo chúng tôi tin rằng con người chỉ có một kiếp để sống, nên nếu sát sinh người Công giáo không tin mình mang tội vì nhỡ giết lầm tổ tiên mình.
Sáng Thế Ký, cuốn đầu của Thánh Kinh người ta thấy Chúa phán với con người: "Oai các ngươi sẽ làm cho mãnh thú trên đất, mọi chim trời, mọi vật bò dưới đất và mọi cá trong biển phải sợ hãi kinh khiếp. Chúng đều được phó nộp trong tay các ngươi. Mọi vật máy động sinh sống sẽ là thức ăn của các ngươi. Một thể cũng như cây cỏ và nộm thảo xanh tươi Ta ban cho các ngươi hết" (Sáng Thế Ký 9:2-3).

"Vậy con người có quyền sử dụng các động vật làm thức ăn và để may mặc. Con người có thể thuần hoá chúng để giúp công việc cho mình, và để giúp mình hưởng an nhàn. Nếu được thực hiện trong những giới hạn hữu lý, các cuộc thí nghiệm y khoa và khoa học trên các con vật sẽ có thể chấp nhận được về luân lý, vì như thế là góp phần chữa lành hoặc cứu sống những mạng người." (Giáo lý CG 2417)

Kitô giáo nhìn nhận có một cách biệt giữa con người và con vật về phẩm cách bản chất. Kitô giáo đề cao con người nhưng không tách con người khỏi thiên nhiên. Như Thư gởi Roma cho thấy, trái đất không chỉ là công cụ của con người mà còn chung số phận con người. Vì tội lỗi của con người, mọi thụ tạo cùng rên xiết chờ mong được giải thoát (xem Rm 8:20-22).

Vậy người Kitô hữu cũng không được coi khinh nhưng hãy trân quí nhìn vạn vật muôn loài trong hình ảnh trời mới, đất mới. Vì thế, Kitô hữu cũng trân trọng sự sống, có đức hiếu sinh. Trong việc trân quí sự sống đó lòng nhân đã hoạt động. Nhờ lòng nhân này người ta thấy Chúa và thần thiêng của Ngài trong tất cả. Nên không lạ gì thánh Phanxicô si tình gọi "anh mặt trời, chị mặt trăng"; thánh Philiphê Nêri thân tình với cỏ cây hoa lá.

Sách Giáo lý Công Giáo dạy: "Các loài động vật là những tạo vật của Thiên Chúa. Ngài bao bọc chúng bằng sự ân cần quan phòng của Ngài. Bằng sự hiện hữu của chúng, chúng chúc tụng Ngài và tôn vinh Ngài. Bởi vậy con người phải có lòng nhân hậu đối với chúng" (2416). Lòng nhân hậu này đựơc Thánh Kinh dạy qua câu: "Tuy thế, không được ăn thịt nó với sự sống của nó là máu huyết" (Sáng Thế Ký 9:4) Lòng nhân này giúp giảm thiểu bản năng bạo động nơi con người.

Cấm sát sinh không chỉ có trong văn hóa Ấn độ mà Phật Giáo thừa hưởng. Toàn dân Ấn chay trường là cốt tránh sát sinh. Người ta kể có những nơi bên Ấn, nhà phải sơn đỏ để nhìn rõ côn trùng. Trong Yoga, giới sát là giới đầu của ngũ giới. Tôn trọng niềm tin và văn hoá khác biệt, tuy nhiên tôi nghĩ không sát sinh đến độ chống thuốc trụ sinh thì có phần quá đáng. Chúng ta không nên nói đến quyền các con vật, nhưng nên nhìn vấn đề trong trách nhiệm của con người. Con người phải "tôn trọng sự toàn vẹn của vũ trụ vạn vật. Các loài động vật, các cây cối và các vật vô tri vô giác đã tự nhiên được dành cho công ích của nhân loại trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Việc sử dụng các tài nguyên khoáng vật, thực vật và động vật trong vũ trụ, không thể tách rời sự tôn trọng những đòi hỏi về luân lý. Quyền thống trị trên các vật vô tri và trên các vật có sự sống mà Đấng Tạo Hoá ban cho con người không có tính tuyệt đối. Quyền này phải được chi phối bởi sự con người phải lo cho phẩm chất sự sống của người đồng loại, gồm cả những thế hệ mai sau. Cho nên quyền này đòi hỏi có sự tôn kính đối với sự toàn vẹn của vạn vật... Làm khổ những con vật cách vô ích và phí phạm sinh mạng của chúng là điều nghịch với nhân phẩm con người. Và cũng là điều bất xứng khi người ta tiêu cho chúng những số tiền đáng lẽ phải được ưu tiên dành để làm nhẹ nỗi khổ cực của nhiều người. Người ta có thể yêu các con vật, nhưng không thể dành cho chúng sự âu yếm được dành riêng cho những con người." (Giáo Lý CG 2415, 2418).

L.m. Francis Lương Minh Tuất, CMC Phụ Trách

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng