Nghe bài giảng lễ Thánh Toma Aquino

Nghe bài giảng lễ Thánh Toma Aquino
® 28.01.2010 20:45 | 75 hits ®

Xem hình

tại nhà thờ Phú BìnhMời quý vị nghe toàn bộ thánh lễ ở đây

Hoặc tải về máy tính
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng