Lắng Nghe Lời Chúa Chúa Nhật 6 Thường Niên

Trk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
14/02/10 - Lấy trọn CD - 71.0MB
01 Nhạc mở đầu:
Chúa Xuân Về
LM Thành Tâm SNLoiChua.org
02 Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên
Sách Bài Đọc Dongcong.net
03 Giáo Lý Của Tân Ước
GM Nguyễn Sơn Lâm Vietnamese Misionaries in Asia
04 Giao Thừa và Minh Niên: Bình An Và Hạnh Phúc Trong Tay Chúa
_____________________________________
LM Hồ Bặc Xái Sợi Chỉ Đỏ A
05 Mùng Hai: Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên
LM Hồ Bặc Xái

Sợi Chỉ Đỏ A

06 Mùng Ba: Cầu Cho Công Ăn Việc Làm

LM Hồ Bặc Xái Sợi Chỉ Đỏ A
07 Mơ Ước Đầu Xuân
GM Bùi Tuần

Liendoanconggiao.net


http://www.partenia.org/images/200810/guerison_parJesus.jpg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng