HÌNH CHÚA THÁNH THẦN

http://www.langson.org/Chia_Se_Loi_Chua_DCKiet/CSLC_Images/HolySpirit1.jpg

http://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/129649de36e7519d5.jpg

http://www.benedictinesjoliette.org/IMAGES/609Saint-Esprit.jpg

http://www.honnho.org/files/imagecache/main_image/bocau.jpg

http://mancoichicago.org/upload_images/Image/WebsiteCongDoan/reddove.jpg

http://hayyeuthuongnhau.org/site2008/images/stories/baigiang/ChuaThanhThanHienXuong.jpg

http://www.nhomai.vn/forum/anhnhomai/33684a21f0091ee2a.jpg

http://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/129649de326ac4c7b.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg233/sdbvn/pentec6.jpg

http://madeinfrance-asso.fr/Images/pentecote_50.jpg

http://www.thanhlinh.net/images/spirit8.jpg

http://www.tgphanoi.org/uploads/Duc%20Chua%20Thanh%20Than/Descent_Holy_Spirit.jpg

http://childrenoftheeucharist-waf.org/graphics/holy_spirit_graphic.gif
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng