Câu đối Xuân Canh Dần

Xuân Canh Dần - 2010

CÂU ĐỐI TẾT

Tập tục Việt Nam thường có câu đối trong dịp Tết,
nhà thờ cũng thường để cầu đối gần cung thánh,
chúng tôi xin cung cấp
cho quý vị một số câu đối Tết dưới đây :


1. Lộc Cha tươi thắm như hoa tết

Phúc Mẹ dạt dào tựa hương Xuân.

2. Tết đến Thánh Linh ban ngàn phúc

Xuân về Từ Mẫu đổ muôn ân.

3. Ngày Xuân hạnh phúc Bình an đến

Năm mới vinh hoa Phúc Lộc về.

4. Đón tết Thiên Đàng vui hướng thượng

Mừng Xuân hạ giới sống yêu thương.

5. Tết đến công Cha luôn ghi khắc

Xuân về nghĩa Mẹ mãi nhớ lâu.

6. Niên niên như ý Xuân

Tuế tuế bình an Nhật

LM Stêphanô Huỳnh Trụ

1. Kết liên Thánh Kinh Tình Yêu Chúa.
Thông hợp Tin Mừng sức sống dân.

2. Xuân mới chan hoà trên đất nước.
Tin Mừng loan báo đến muôn dân.

3. Đức ái Thánh Gia soi trần thế
Lương Thần Mình Chúa dưỡng thánh nhân.

4. Mình Chúa dưỡng sức dân, tâm niệm lộc thần phúc vô biên
Thánh Kinh truyền tình Chúa, thực hành Lời Thánh xuân bất tận.

5. Đức ái Thánh Gia, như hoa xuân toả hương cho trần thế
Lương Thần Mình Chúa, tựa nắng sớm bồi sức dưỡng thánh nhân.

6. Tình Chúa tựa ánh xuân, nhân nghĩa ấm nồng che trời đất
Ơn Trên như mưa móc, đức cao lan toả phủ thế nhân.

7. Tất cả mừng Năm Thánh, phúc thật mang đến,
nhà nhà bình an thánh thiện

Cùng nhau đón tuổi xuân, Thánh Thần sáng soi,
người người thuận thảo an vui.

8. Cha Hiển Thánh mến thương, hoàn vũ tán dương,
hoàn vũ nghinh lạc hưởng

Phúc Tin Mừng hoan hỷ, mọi nhà truyền quý,
mọi nhà sống an vui.

9. Nồng ấm nhân gian, muôn vật đổi mới,
xuân mừng Năm Thánh

Thịnh hưng thế giới, một Nguồn hồi đầu,
Rồng đón Hồng ân.

10. (Lục bát) Xuân về nồng ấm nhân gian,
Thế trần đổi mới, ngập tràn Thánh Ân.

Rồng bay thịnh thế hưng nhân,
Đón mừng Năm Thánh tựu nguồn Chúa Xuân.

11. Canh tân tứ đức, thế giới thái bình Trời phù hộ
Vững mạnh bảy ơn, gia đình hoà thuận Chúa thông ban.

12. Nhà nhà khá giả thuận hoà, con hiền cháu hiếu,
đồng tâm ca tụng Chúa

Cửa cửa quang thông hoan hỷ, quốc thái dân an,
hợp tiếng ngợi khen trời.

13. Tết đến đầu năm ơn Chúa viếng
Xuân qua mãn thọ phúc con trông.

14 Ngưỡng vọng lên trời,
nên hiền nên thánh nhờ tâm quyết

An sinh tại thế, dựng nghiệp dựng công cậy chí kiên.

15 Nên hiền nên thánh nhờ tâm quyết
Dựng nghiệp dựng công cậy chí kiên.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng