Nghe giảng lễ Giáng Sinh cho cộng đoàn người khuyết tật

Nghe giảng lễ Giáng Sinh cho cộng đoàn người khuyết tật

Xem hình

Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
TGP-TPHCM

Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng