Vô Nhiễm Nguyên Tội

CD Đang Suy Niệm

Vô Nhiễm Nguyên Tội - Lấy Trọn CD - 17.2MB
Thánh Mẫu Học/ Nguyễn Viết Hữu chuyển ngữ

CD
Nội Dung
Tác Giả / Tham khảo
15 Vô Nhiễm Nguyên Tội
Thánh Mẫu Học/ Nguyễn Viết Hữu chuyển ngữ
Track 1 - 17.3MB
SimonHoaDalat

http://www.dunglac.org/upload/article/1260110300.jpg
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng