MẾN YÊU THEO LỜI CHÚA

Cao Trí Dũng

Đã thương ai, làm theo ý người ấy

Đó là chuyện thường tình ở trên đời

Mến yêu Chúa ta làm theo ý Ngài

Ý Ngài dạy ta yêu thương đồng loại

Kính mến Chúa, yêu người ta tương ái

Luôn song hành và liên hệ đi đôi

Ai bảo mình mến Chúa… không yêu người

Thì người ấy … quả là kẻ khoác lác

Cứ dấu này nhận ra con là đồ đệ

Của chính Thầy … là các con yêu nhau

Đi xa hơn Thầy nhắn gởi trước sau

Nếu mến Thầy, giữ giới răn Thầy nhé

Yêu mến Chúa đồng nghĩa giữ Lời Chúa

Ai mến Thầy giữ giới răn của Thầy

Và chính Ngài tâm huyết nêu gương đây

Ấy Lời Chúa di chúc cho Môn Đệ

Thầy yêu mến Cha Thầy đến tuyệt đối

Có những lúc tưởng chừng hết chịu nổi

"Cha ơi Cha …. sao Cha nỡ bỏ con"

Nên thâm sâu đến thành như trọn vẹn

Là đồ đệ luôn trung thành gắn bó

Theo con đường mà Thầy đã vạch ra

Thầy luôn luôn lắng nghe lời của Cha

Còn phần ta hãy thực thi Lời Chúa

Nguyện mến Chúa .. yêu người với hiện thực

Xin giúp con biết lắng nghe … thực hành

Lời của Thầy nguyện rao truyền khắp nơi

Cho rực cháy trong tim lửa yêu mến ...!…+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng