Ai Cập: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Zeitun, Ai Cập Với Hàng Ngàn Người Vào Năm 1993

Ai Cập: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Zeitun, Ai Cập Với Hàng Ngàn Người Vào Năm 1993
Thứ Bảy, Ngày 2 tháng 8-2008
Nguồn:www.memaria.org
Video Clip 54 : Đức Mẹ Maria hiện ra tại Zeitun, Ai Cập.
Ngày 26/4/1993, Đức Mẹ Maria hiện ra trên nóc nhà thờ ở thành phố Zeitun, Ai Cập với hàng ngàn người, không phân biệt là người tín hữu hay người không tín ngưỡng. Họ thuôc mọi tầng lớp xã hội. Ngay sau đó là nhiều người được ơn chữa lành và hoán cải.  
Một nữ bác sĩ Y Khoa là bà Venice Khalil làm chứng rằng có rất nhiều ơn chữa lành xẩy ra ngay khi Đức Mẹ Maria hiện ra.
Người ta còn thấy nhiều chim bồ câu trắng bay trên vòm trời rồi biến mất.
Đức Mẹ Maria nhắn nhủ rằng :
«... Các con hãy sống yêu thương và hiệp nhất. Đừng nói nặng lời với người khác. Đừng phán xét để không bị Thiên Chúa phán xét. Lửa của Chúa sẽ đốt cháy những sự xấu xa và độc dữ. .. »
Rồi Đức Mẹ Maria chúc lành cho những người hiện diện vào hôm ấy. Ave Maria!
Kim Hà
2/8/2008

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng