SÁCH NGÔN SỨ - GM Nguyễn Văn Khảm

Tổng Quát về Sách Ngôn Sứ
Ngôn sứ A-Mot

Ngôn sứ Ho-se
Ngôn Sứ Isaia I
Nhạc dẫn
Ngôn Sứ Mi-kha
01. Nhạc Dẫn
02. Bối cảnh lịch sử
03. Con người ngôi sứ Mi-Kha
04. Sứ điệp Sách Mi-kha
05. Chúa là mục tử
Ngôn sứ Na-khum
Ngôn sứ Kha-ba-cuc

Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

Lịch sử Ơn Cứu Độ
01. Nhạc dẫn ( không post)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng