Xác của Thánh Pio Năm Dấu

Xác của Thánh Pio Năm Dấu không bị hư thối sau 40 năm
và được trưng bày cho dân chúng đến viếng kính và cầu nguyện...

Thánh Pio Năm Dấu sinh ngày 25 tháng 5 năm 1887
tạ thế ngày 23 tháng 9 năm 1968
ngài được Đức Thánh Cha John Paul II Phong Thánh
ngày 16/6/2002About Padre Pio

Padre Pio, a humble Capuchin priest from San Giovanni Rotondo, Italy , was blessed by God in many wonderful
and mysterious ways. The most dramatic was the stigmata.
Padre Pio bore the wounds of Christ for fifty years!

Among his other gifts were perfume, bilocation, prophecy, conversion, reading of souls, and miraculous cures.
People are still being cured through his intercession in ways that cannot be explained by medicine or science.

More important, if less spectacular, are the spiritual healings that take place in all parts of the world!
Padre Pio is a powerful intercessor!!

Padre Pio's incorrupt body!

To see him resting so peacefully it's hard to believe that he died 40 years ago!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng