Dọn Dẹp Đền Thờ Tâm Hồn - Phó Tế Jos. Hồ Anh Nghĩa (11/09/2009)

Nguyện Cầu Mùa Vọng – Nhạc sĩ : Vô Danh; Ca sĩ : Diễm Liên
11/28/2009
Ta Vĩ Đại Khi Ta Cầu Nguyện – Phó Tế Jos. Hồ Anh Nghĩa (11/25/2009)
11/25/2009
Dâng Chúa Tất Cả - Phó Tế Jos. Hồ Anh Nghĩa (11/23/2009)
11/23/2009
Thánh Tử Đạo Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh – LM. Phêrô Bùi Quang Tuấn
11/22/2009
Đền Thờ Phêrô và Phaolô – Phó Tế Jos. Hồ Anh Nghĩa (11/18/2009)
11/18/2009
Xin Cho Con Được Thấy – Phó Tế Jos. Hồ Anh Nghĩa (11/16/2007)
11/16/2009
Thánh Giôsaphát – LM.Phêrô Bùi Quang Tuấn (11/12/2009)
11/12/2009
Thánh Martino Thành Tours _ Phó Tế Jos. Hồ Anh Nghĩa (11/11/2009)
11/11/2009
Chu Toàn Bổn Phận – LM. Phêrô Bùi Quang Tuấn (11/10/2009)
11/10/2009
Dọn Dẹp Đền Thờ Tâm Hồn - Phó Tế Jos. Hồ Anh Nghĩa (11/09/2009)
11/09/2009
Đền Bù Và Liên Hệ - LM. Phêrô Bùi Quang Tuấn (11/07/2009)
11/07/2009
Cái Giá Của Trung Thực – LM. Phêrô Bùi Quang Tuấn (11/06/2009)
11/06/2009
Sự Sống Thay Đổi – Sáng tác : Phanxicô; Ca sĩ : Mai Hậu
11/04/2009
Bỏ Mình Vác Thập Giá – Phó Tế Jos. Hồ Anh Nghĩa (11/04/2009)
11/04/2009
Cát Bụi Hư Vô– Sáng tác : Sr. Trầm Hương FMSR; Ca sĩ : Mai Hậu
11/02/2009
Lễ Các Linh Hồn – Phó Tế Jos. Hồ Anh Nghĩa (11/02/2009)
11/02/2009
Lễ Thánh Simon và Giuđa Tông Đồ - Phó Tế Jos. Hồ Anh Nghĩa (10/28/2009)
10/27/2009
Đau Đớn Như Đàn Bà Sinh Con – LM. Phêrô Bùi Quang Tuấn (10/272009)
10/27/2009
Phó Thác – Sáng tác : Kiều Linh – Quang Lạc; Ca sĩ : Gia Ân
10/26/2009
Tình Con Yêu Chúa – Sáng tác : LM. Thái Nguyên; Ca sĩ: Cẩm Ly
10/26/2009+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng