SÁCH NGŨ THƯ -LỊCH SỬ

Sách Sáng Thế
Sách Xuất Hành
Sách Lê-vi
Sách Dân Số
Sách Đệ Nhị Luật
Sách GioSue
Sách Các Thủ Lãnh
Sách bà Rút
Sách Samuel 01

Sách Samuel 02
Sách Các Vua I
Sách Các Vua I
Tổng kềt Sách Các Vua

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng