CƠN KHÁT NÚI SỌ HÃY ĐẾN VỚI CHA

CƠN KHÁT NÚI SỌ

HÃY ĐẾN VỚI CHA

Thực Hiện

Nhóm Vào Đời chủ trương và thực hiện

Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống

Thời Điểm

Năm Thánh Thể (17/10/2004-23/10/2005)

Mục Đích

Loan Truyền Lòng Thương Xót Chúa

Nội Dung

CD 1

1 Dẫn Nhập

2 Thánh Tâm với Linh Hồn Tội Nhân

3 Thánh Tâm với Linh Hồn Tuyệt Vọng

4 Thánh Tâm với Linh Hồn Đau Khổ

5 Thánh Tâm với Linh Hồn Tiến Đức

6 Thánh Tâm với Linh Hồn Trọn Lành

7 Thánh Thể với Việc Rửa Chân

8 Thánh Thể Ước Vọng

CD 2

1 Thánh Thể Mãn Nguyện

2 Thánh Thể Nhức Nhối

3 Thánh Thể với Lời Khấn Dòng

4 Môn Đệ: Bản Chất Yếu Nhược

5 Giuđa: Cái Hôn Phản Bội

6 Phêrô: Phũ Phàng Chối Bỏ

CD 3

1 Giêsu: Đêm Tối Ngục Tù

2 Philatô: Thẩm Quyền Mù Quáng

3 Giuđa: Tuyệt Vọng Hư Vong

4 Simon: Thập Giá Gánh Nặng

5 “Lạy Chúa Giêsu, Con Tin Nơi Chúa”

6 Lời Kết
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng