Các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu

Các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu

Các bài tường thuật về những lần Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra giúp chúng ta tin vào Người.
Thưa cha,
Các Tin Mừng kể nhiều cuộc hiện ra của Chúa Giêsu sau khi sống lại, mà lại kể khác nhau. Thế thì có tin được không? (Têrêsa Ngọc Nga)


Chị Ngọc Nga thân mến,

Trong Tân Ước, có những đoạn sau đây nói về việc Đức Giêsu Phục sinh hiện ra:

- Mt 28,16-20: Hiện ra với mười một môn đệ và sai đi đến với muôn dân;
- Mt 28,9-10: Hiện ra với các phụ nữ;
- Mc 16,9-10: Hiện ra với bà Maria Mácđala, với hai người môn đệ, với Nhóm Mười Một;
- Lc 24,13-32: Hện ra với hai môn đệ trên đường Emmau;
- Lc 24,36-49: Hiện ra với các Tông đồ, ăn cá nướng để chứng minh là chính Người, rồi giải thích Kinh thánh và dặn dò;
- Ga 20,11-18: Hiện ra với bà Maria Mácđala;
- Ga 20,19-28: Hiện ra với các Tông đồ và ban quyền tha tội, hiện ra với ông Tôma và nói về đức tin;
- Ga 21,1-23: Hiện ra với các môn đệ bên hồ Tibêria, và trao quyền mục tử cho ông Phêrô;
- Theo 1 Cr 15,5: Hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm Mười Hai;
- Theo 1 Cr 15,6:Hiện ra với hơn 500 anh em một lượt;
- Theo 1 Cr 15,7: Hiện ra với ông Giacôbê, rồi với tất cả các Tông Đồ;
- Theo 1 Cr 15,8: Hiện ra với ông Phaolô.

Nói chung, các tác giả này không kể những câu chuyện giống nhau, trừ đoạn văn của Mc 16,9-10 vừa giống với Ga 20,11-18, vừa giống với Lc 24,23-32, và Mt 28,16-20. Tuy nhiên, bản văn này tuy là đoạn văn kết Mc và được coi là Kinh Thánh, nhưng không chắc là do chính tác giả Mc viết: dường như đoạn này chỉ tóm những bản văn của các tác giả Tin Mừng khác kể về Đức Giêsu hiện ra.

Lý do của tình trạng khác nhau này là vì: Hẳn là đã xảy ra chuyện đó, và chuyện đó quá phong phú, thì mới có nhiều thông tin đa dạng như thế: không ai nói được trọn vẹn các sự cố. Nếu các tác giả muốn lừa dối, thì hẳn là các ngài đã phải viết cho thật giống nhau chứ! Đàng khác, mỗi tác giả thánh lại theo những truyền thống khác nhau và chọn lựa trong các truyền thống đó những chất liệu phù hợp với chiều hướng thần học của tác phẩm của ngài. Do đó, chính tình trạng đa dạng này lại đáng tin.

Thân ái hiệp thông với chị, để tiếp tục tôn vinh Chúa Phục Sinh và ca ngợi Thiên Chúa Cha.

Mến,

Lm PX Phan Long, ofm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng