Lắng Nghe Lời Chúa B Chúa Nhật 4 Thường Niên

Trk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
31/1/10 - Lấy trọn CD - 68.4MB
01
Nhạc mở đầu:
Bài Ca Đức Mến
LM Thành Tâm
SNLoiChua.org
02
Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 4 Thường Niên
Sách Bài Đọc
Dongcong.net
03
Phản Ứng Của Hội Đường . . .
GM Nguyễn Sơn Lâm
Vietnamese Misionaries in Asia
04
Hiến Thân Làm Chứng Nhân
_____________________________________
Veritas
Vietnamese Missionaries in Asia
05
Vị Thần Hai Mặt
LM Vũ Minh Nghiễm
Tín Thư C2
06
Ngôn Sứ Bị Từ Chối

LM Hồ Bặc Xái
Nguoitintuu.com
07
Không Được Chấp Nhận
Manna
Vietnamese Missionries in Asia
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng