Bạn Có Cần Chúa Không ? – LM. Phêrô Bùi Quang Tuấn

Biết Kinh Thánh Là Biết Chúa Kitô – Phó Tế Jos. Hồ Anh Nghĩa (09/30/2009)
09/30/2009
Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie, Raphae – LM. Phêrô Bùi Quang Tuấn (09/29/2009)
09/29/2009
Ký Thác Cho Chúa –Thánh Ca
09/28/2009
Hãy Làm Tròn Chức Năng Của Mình – Phó Tế Jos. Hồ Anh Nghĩa (09/28)
09/28/2009
Bạn Có Cần Chúa Không ? – LM. Phêrô Bùi Quang Tuấn (09/25/2009)
09/25/2009
Xây Lại Đền Thờ - LM. Paul Nguyễn Tất Hải (09/24/2009)
09/25/2009
Thánh Piô : Chúa Là Tất Cả Trong Mọi Sự – Phó Tế Jos. Hồ Anh Nghĩa (09/23/2009)
09/22/2009
Ai Là Mẹ, Ai Là Anh Em ? – LM. Paul Nguyễn Tất Hải (09/22/2009)
09/22/2009
Cây Bút Của Thánh Matthew – Phó Tế Jos. Hồ Anh Nghĩa (09/21/2009)
09/20/2009
Dụ Ngôn Hạt Giống – LM. Paul Nguyễn Tất Hải (09/19/2009)
09/19/2009
Những Người Theo Chúa – LM. Paul Nguyễn Tất Hải (09/18/2009)
09/18/2009
Sống Vị Tha – Phó Tế Jos. Hồ Anh Nghĩa (09/16/2009)
09/16/2009
Đức Mẹ Sầu Bi – LM. Phêrô Bùi Quang Tuấn (09/15/2009)
09/15/2009
Cây Thánh Giá : Nguồn Ơn Cứu Chuộc – Phó Tế Jos. Hồ Anh Nghĩa (09/14/2009)
09/14/2009
Kho Tàng Tâm Hồn – LM. Phêrô Bùi Quang Tuấn (09/12/2009)
09/12/2009
Bệnh Mù Tâm Linh – Phó Tế Jos. Hồ Anh Nghĩa (09/11/2009)
09/11/2009
Thứ Năm Tuần 23 Thường Niên – LM. Paul Nguyễn Tất Hải (09/10/2009)
09/11/2009
Thứ Hai Tuần 23 Thường Niên – LM. Phêrô Bùi Quang Tuấn (09/07/2009)
09/07/2009
Thứ Bảy Tuần 22 Thường Niên - LM. Paul Nguyễn Tất Hải (09/05/2009)
09/05/2009
Thứ Sáu Tuần 22 Thường Niên – LM. Paul Nguyễn Tất Hải (09/04/2009)
09/04/2009+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng