Cuộc Chiến Với Quỷ Ma – L.M. Phêrô Bùi Quang Tuấn

Trao Ban Chúa Cho Tha Nhân – Phó Tế Giuse Hồ Anh Nghĩa (09/02/2009)
09/02/2009
Cuộc Chiến Với Quỷ Ma – L.M. Phêrô Bùi Quang Tuấn (09/01/2009)
09/01/2009
Hãy Rẽ Qua Mà Đi – Phó Tế Jos. Nghĩa Hồ (08/31)
08/31/2009
Thánh Augustino – LM. Peter Tuấn Bùi (08/27)
08/28/2009
Hãy Tìm Chúa – Phó Tế Jos. Nghĩa Hồ (08/28)
08/27/2009
Mồ Mả Tô Vôi – LM. Peter Tuấn Bùi (08/26)
08/26/2009
Lòng Mến Của Chúa – Phó Tế Jos. Nghĩa Hồ (08/26)
08/25/2009
Những Điều Quan Trọng Trong Đời - L.M. Peter Tuấn Bùi (08/25)
08/25/2009
Luống Cày Cho Chúa – Phó Tế Jos. Nghĩa Hồ (08/24)
08/24/2009
Lễ Thánh Batolomeo - LM. Peter Tuấn Bùi (08/24)
08/24/2009
Mến Chúa và Yêu Người – Phó Tế Jos. Nghĩa Hồ (08/21)
08/21/2009
Dự Tiệc Cưới – LM. Paul Hải Nguyễn (08/20)
08/20/2009
Lãnh Lương – LM. Paul Hải Nguyễn (08/19)
08/19/2009
Lòng Nhân Hậu Của Chúa - Phó Tế Jos. Nghĩa Hồ (08/19)
08/18/2009
Khó Hơn Lạc Đà Chui Qua Lỗ Kim – LM. Paul Hải Nguyễn ( 08/18)
08/18/2009
Hãy Trao Ban (08/17) - Phó Tế Jos. Nghĩa Hồ
08/17/2009
Mất Mạng Vì Ta – Phó Tế Jos. Nghĩa Hồ (08/14)
08/14/2009
Luật Yêu Thương - Phó Tế Jos. Nghĩa Hồ (08/12)
08/11/2009
Đi Tìm Chiên Lạc (08/11) - LM. Pet Tuấn Bùi
08/11/2009
Ai Phụng Sự Ta (08/10)
08/10/2009+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng