Sống Đạo trong Xã hội Bài giảng GM Nguyễn Văn Khảm

Bài giảng GM Nguyễn Văn Khảm

http://gxdaminh.net/tulieubaiviet/hinhanh/chandung/dc_kham01.jpg

Đạo là gỉ ?

Thiên Chúa là Ai ?

Cầu nguyện 1

Sống Đạo với Giáo Hội

Sống Đạo với Gia đình

Sống Đạo trong Xã hội

Cầu nguyện 2
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng