Những Cuộc Hiện Ra Thật và Giả

CD Đang Suy Niệm
CD
Nội Dung
Tác Giả / Tham khảo
01 Những Cuộc Hiện Ra
Thật và Giả

Bài của Linh Mục Peter Joseph
Bài trích từ nguoitinhuu.com
Nhạc dạo Tình Chúa Thương Con
sáng tác: Tú-Ân
Đàn piano: Trinh

Gồm 13 tracks: Lấy trọn CD - 24MB


http://tgphanoi.org/uploads/News/pic/small_nvn_1234273365.jpg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng