Tế Bào Gốc (Stem Cell) & Lập Trường Giáo Hội Công Giáo


Tế Bào Gốc (Stem Cell) &
Lập Trường Giáo Hội Công Giáo


http://xuanbichvietnam.files.wordpress.com/2009/06/clip_image001_thumb1.jpg

Bài trích Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
số 241 tháng 9, 2006.

Gồm 8 tracks: Lấy trọn CD - 23MB
Track 1 bài của
Cha Phê-rô Bùi Quang Tuấn
dòng Chúa Cứu Thế

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng