Tiếng Kêu Cứu Của Linh Hồn

Tiếng Kêu Cứu Của Linh Hồn

http://www.thenguyen-family.com/tailieusongdao/purgatory_soul.jpgChuyện có thật xảy ra tại Việt Nam, khi Đức Mẹ cho phép một linh hồn nơi luyện ngục về tiếp chuyện với môt Đan-sĩ dòng Xitô. Những tiết lộ nơi luyện tội mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi...

Đĩa 1, bài#:(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
Đĩa 2, bài#:(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ----- HET----
~~~~~~~ Linh Hồn Con Ngợi Khen Chúa ~~~~~~~~

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng