Mật Mã Của Da Vinci

Mật Mã Của Da Vinci:…1... 2... 3... 4

http://2.bp.blogspot.com/_ruQZS3ZqJlw/SYxZZtKNGBI/AAAAAAAAAHg/DnsQmRyd3JY/s320/images976191_da_vinci.jpg

Tiêu đề Công cụ
Radio Vatican Ngày 9/5/06: Dư Luận Âu Mỹ Về Cuốn Phim 'mật Mả Của Da Vinci'


Nghe Tải về
Radio Veritas Asia: "Mật Mã Của Da Vinci" Của Tác Giả Dan Brown, Chỉ Là Một Tác Phẩm Hư Cấu Nhằm Triệt Hạ Kitô Giáo.


Nghe Tải về
Chia Sẻ Của Lm Bùi Quang Tuấn Trên Đài Mẹ Hằng Cứu Giúp


Nghe Tải về
Đài Phát Thanh RFI (17/5/06)


Đọc Nghe Tải


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng