Đan viện là gì?

Tiếng Anh: monastery
Dịch từ:
Dịch sang:
Bản dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt
tu viện

Từ điển

danh từ
  1. nhà dòng
  2. tu viện

Tiếng Việt: đan viện
Dịch từ:
Dịch sang:
Bản dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh
monastery+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng