Tiếng hát yêu thương

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Album-Bia/TiengHatYeuThuong.jpg

01 Lời giới thiệu
02 Chiều tâm tư
03 Một lời yêu thương
04 Hành trang hy vọng
05 Xin đền Người ơi
06 Ngài sai con đi
07 Ánh mắt Chúa trong đời
08 Người chết cho tình yêu
09 Một đời xin vâng
10 Tôi đã về dung nhan Ngài
11 Người mang sứ điệp
12 Là tiếng xin vâng
13 Chúng nhân Tin Mừng
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng