Trầm ca tin yêu

http://img292.imageshack.us/img292/9964/fronteh9.jpg
01 Lời giới thiệu
01 Điệp khúc xin vâng
02 Nguyện cầu cho quê hương
03 Xin đừng quên con
04 Lời cầy cho xứ đạo
05 Trong quỹ đạo tình yêu
06 Giã từ dương thế
07 Sống mãi niềm tin
08 Từ dạo ấy
09 Ngày xuân cầu mẹ
10 Tâm tư kiếp người

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng