Thư I Corinto

Các bài giảng về Thánh Kinh
Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn văn Khảm

01 Nhạc dẫn
02 Ăn đồ cúng và đức ái mục tử
03 Bối cảnh
03 Sự chia rẽ
04 Thánh hóa về Thập giá
05 Tội tà dâm và loạn luôn
06 Kiện nhau ở Tòa Đời
07 Nhạc dẫn
08 Nội dung tuần 81
09 Lời khuyên đời sống hôn nhân
10 Lời khuyên độc thân
11 Ăn đồ cúng và đức ái mục tử
12 Nhạc dẫn
13 Bữa tối của Chúa
14 Đặc sùng cộng đoàn
15 Bài ca đức mến+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng