Thư The-xa-lo-ni-ca

Các bài giảng về Thánh Kinh
Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn văn Khảm

01 Nhạc dẫn
02 Giải đáp
03 Tổng quát
04 Chủ đề
05 Ngày của Chúa
06 Ngày của Chúa
07 Ngày Chúa quang lâm

________________________________________________________+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng