Sống Năm Thánh Phaolô

Đang Suy Niệm
21 - Sống Năm Thánh Phaolô - Liên Đoàn Công Giáo VN/HK
Trk
Nội Dung
Tác Giả
Tham khảo
0 Giới Thiệu Chương Trình Học Hỏi

LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm

Liên Đoàn Công Giáo VN/HK
1 Phaolô Yêu Thương
Nguyễn Văn Chánh SNLoiChua.org
2 Thánh Phaolô là ai?
LM Nguyễn Khắc Hy,SS Liên Đoàn Công Giáo VN/HK
3

Tại sao ta cần học hỏi

LM Nguyễn Khắc Hy,SS Liên Đoàn Công Giáo VN/HK
4

Thánh Phaolô viết bao nhiêu ...?

LM Nguyễn Khắc Hy,SS Liên Đoàn Công Giáo VN/HK
5

Có phải Saolô đổi tên....?

LM Nguyễn Khắc Hy,SS Liên Đoàn Công Giáo VN/HK
6

Hành trình truyền giáo ....

LM Nguyễn Khắc Hy,SS Liên Đoàn Công Giáo VN/HK
7

Tại sao Phaolô được gọi ...?

LM Nguyễn Khắc Hy,SS Liên Đoàn Công Giáo VN/HK
8

Quan hệ giửa Phêrô và Phaolô ...?

LM Nguyễn Khắc Hy,SS Liên Đoàn Công Giáo VN/HK
9

Quan hệ giửa Phaolô với ...?
(phần 1)

LM Nguyễn Khắc Hy,SS Liên Đoàn Công Giáo VN/HK
10

Quan hệ giửa Phaolô với ...?
(phần 2)

LM Nguyễn Khắc Hy,SS Liên Đoàn Công Giáo VN/HK

Còn tiếp ......................

Liên Đoàn Công Giáo VN/HK


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng