Năm Thánh Phaolô Tông Đồ

http://www.dunglac.org/upload/book/1228321750.jpg

CD Đang Suy Niệm
20 - Năm Thánh Phaolô Tông Đồ - Lấy Trọn CD - 38.6MB
Trk
Nội Dung
Tác Giả
Tham khảo
1 Năm Thánh Phaolô Tông đồ
Phúc Nhạc NS Trái Tim Đức Mẹ Số 368
2 Thánh Phaolô
Joan Carroll Cruz NS Đức Mẹ HCG Số 262
3

Thánh Phaolô, con người của hai nền văn hóa

Linh Tiến Khải Vietvatican.net


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng