Nghe phát thanh TIN MỪNG SỰ SỐNG

NHỮNG BÀI ĐÃ PHỔ BIẾN

TIN MỪNG SỰ SỐNG

Mục Lục 2008

Chúa Nhật IV Mùa Vọng

20/12/2009

Cha Nguyễn Huy Chương, CMC

Là Đấng Phải Đến

Thứ Sáu 18/12/2009

TMSS 484

19/12

18/12

17/12

Thứ Tư

Thứ Ba

Thứ Hai

Chúa Nhật III Mùa Vọng

13/12/2009

Cha Nguyễn Huy Chương, CMC

Hy Vọng Trông Chờ

Thứ Sáu 11/12/2009

TMSS 483

Thứ Bảy

Thứ Sáu

Thứ Năm

Thứ Tư

Hoài Thai Nhiễm

Thứ Hai

Chúa Nhật II Mùa Vọng

6/12/2009

Cha Nguyễn Đức Việt Châu, SSS

Maranatha

Thứ Sáu 4/12/2009

TMSS 482

Thứ Bảy

Thứ Sáu

Thứ Năm

Thứ Tư

Thứ Ba

Thứ Hai

Chúa Nhật I Mùa Vọng

29/11/2009

Cha Nguyễn Đức Việt Châu, SSS

n Thánh Sống Thánh

Thứ Sáu 27/11/2009

TMSS 481

Thứ Bảy

Thứ Sáu

Thứ Năm

Thứ Tư

Thứ Ba

Thứ Hai

Chúa Nhật 34 B - Chúa Kitô Vua

22/11/2009

Cha Cao Sơn Thân, S.J

Năm Thánh Việt Nam

Thứ Sáu 20/11/2009

TMSS 480

Thứ Bảy

Thứ Sáu

Thứ Năm

Thứ Tư

Thứ Ba

Thứ Hai

Chúa Nhật 33 B

15/11/2009

Đức Cha Mai Thanh Lương

Được Công Chính Hóa

Thứ Sáu 13/11/2009

TMSS 479

Thứ Bảy

Thứ Sáu

Thứ Năm

Thứ Tư

Thứ Ba

Thứ Hai

Chúa Nhật 32 Thường Niên B

8/11/2009

Cha Phêrô Trần Văn Khoa

Công Nghị Phi Châu

Thứ Sáu 6/11/2009

TMSS 478

Thứ Bảy

Thứ Sáu

Thứ Năm

Thứ Tư

Thứ Ba

Thứ Hai

CN XXXI

1/11/2009

Lễ Các Thánh

Cha Chu Công, OCSO

Tháng 10

Đại Kết Kitô Giáo

Thứ Sáu 30/10/2009

TMSS 477

Thứ Bảy

Thứ Sáu

Thứ Năm

Thứ Tư

Thứ Ba

Thứ Hai

Chúa Nhật XXX

25/10/2009

Cha Nguyễn Thái Hưng

Đức Mẹ Mân Côi

Thứ Sáu 23/10/2009

TMSS 476

Thứ Bảy

Thứ Sáu

Thứ Năm

Thứ Tư

Thứ Ba

Thứ Hai

Chúa Nhật XXIX

18/10/2009

Sứ Điệp Truyền Giáo 77

Cử Hành Mân Côi

Thứ Sáu 16/10/2009

TMSS 475

Thứ Bảy

Thứ Sáu

Thứ Năm

Thứ Tư

Thứ Ba

Thứ Hai

Chúa Nhật XXVIII

11/10/2009

Cha MaiThành Chung, SVD

Cầu Kinh Mân Côi

Thứ Sáu 9/10/2009

TMSS 474

Thứ Bảy

Thứ Sáu

Thứ Năm

Thứ Tư

Thứ Ba

Thứ Hai

Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm B

4/10/2009

Linh Mục Nguyễn Quang Đán, CMC

Chuỗi Kinh Thương Xót

Thứ Sáu 2/10/2009

TMSS 473

Tháng 9

Thứ Bảy

Thứ Sáu

Thứ Năm

Thứ Tư

Thứ Ba

Thứ Hai

Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B

27/9/2009

Linh Mục Vũ Tuấn Tú

n Minh... Bạo Loạn

Thứ Sáu 25/9/2009

TMSS 472

Thứ Bảy

Thứ Sáu

Thứ Năm

Thứ Tư

Thứ Ba

Thứ Hai

Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B

20/9/2009

Linh Mục Mai Khải Hoàn

Phát Triển Toàn Vẹn

Thứ Sáu 18/9/2009

TMSS 471

Thứ Bảy

Thứ Sáu

Thứ Năm

Thứ Tư

Thứ Ba

Thứ Hai

Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B

13/9/2009

Linh Mục Chu Công, OCSO

Mầu Nhiệm Đau Thương

Thứ Sáu 11/9/2009

TMSS 470

Rạng Đông Maria

Thứ Sáu 4/9/2009

TMSS 469

Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B

6/9/2009

Linh Mục Trịnh Đức Hòa

Tháng 8

Dự Ngày Thánh Mẫu

28/8/2009

TMSS 468

Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm B

30/8/2009

Linh Mục Vũ Tuấn Tú

Đức Cha Khảm: Đavít Mẫu Gương cho Đời Sống Đức Tin

"Sao Trời Cát Biển"

TMSS 467

Về Lời Mẹ Fatima 19/8/1917 liên quan tới phần rỗi tội nhân

Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm B

23/8/2009

Linh Mục Nguyễn Quang Đán, CMC

"Điềm Lạ Vĩ Đại"

TMSS 466

Mừng Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8/2009

Chúa Nhật XX Thường Niên Năm B

16/8/2009

ĐTC GPII - Lễ Mẹ Mông Triệu

Mừng Ngày Thánh Mẫu

TMSS 465

Hướng về Ngày Thánh Mẫu XXXII ở Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ 6-9/8/2009

Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm B

9/8/2009

Linh Mục Ngô Đình Thỏa, CSsR

Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B

31/7/2009

Linh Mục Lê Ngọc Anh, SDB

Quan Thày Linh Mục

TMSS 464

Thánh Giang Viễn-Linh, dịp được tôn phong làm quan thày các linh mục 4/8/2009

Tháng 7

Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B

26/7/2009

Linh Mục Nguyễn Châu Diên, CMC

u Trong Chân Lý

TMSS 463

Thông Điệp "Caritas in Veritate" của ĐTC Biển Đức XVI

Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm B

19/7/2009

Linh Mục Trịnh Ngọc Danh

Viếng Thăm Ngũ Niên

TMSS 462

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Rôma 22/6-4/7/2009

Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B

12/7/2009

Linh Mục Chu Công, OCSO

Cái Tôi Linh Mục

TMSS 461

Nơi Các Mầu Nhiệm Thánh và Nơi Tu Đức Mục Vụ

Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B

5/7/2009

Linh Mục Lê Ngọc Đức Phúc, SVD

Linh Mục Gương Mẫu

TMSS 460

Thánh Gioan Maria Vianney

Tháng 6

Lễ Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô

29/6/2009

Phó Tế Nguyễn Hồi Linh

Tông Đồ Sinh Non

TMSS 459

Bế Mạc Năm Thánh Phaolô 29/6/2009

Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm B

28/6/2009

Linh Mục Lê Ngọc Đức Phúc, SVD

27/6: Thứ 7

26/6: Thứ 6

25/6: Thứ 5

24/6: Thứ 4

23/6: Thứ 3

22/6: Thứ 2

Chúa Nhật XII Thường Niên Năm B

21/6/2009

Linh Mục Trần Quang Trí

20/6: Thứ 7

19/6: Thứ 6

Linh Mục Thánh Tâm

TMSS 458

Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 19/6/2009

18/6: Thứ 5

17/6: Thứ 4

16/6: Thứ 3

15/6: Thứ 2

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

14/6/2009

Linh Mục Vũ Khiêm Cung, CMC

13/6: Thứ 7

12/6: Thứ 6

11/6: Thứ 5

Người Nữ Thánh Thể

TMSS 457

Thứ Năm Lễ Mình Máu Thánh Chúa 11/6/2009

10/6: Thứ 4

9/6: Thứ 3

8/6: Thứ 2

Chúa Nhật Ba Ngôi

7/6/2009

Cha Trịnh Đức Hòa, CSsR

Cởi Mở Hồi Giáo

TMSS 456

Quốc Sư Nước Jordan - 4 Tư Cách Chào Đón ĐTC Biển Đức XVI

Quốc Sư Nước Jordan - Tiếp Đón 4 Tư Cách ĐTC Biển Đức XVI

ĐTC Biển Đức XVI - Tranh Hùng Tôn Giáo giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo Tây Phương

6/6: Thứ 7

5/6: Thứ 6

4/6: Thứ 5

3/6: Thứ 4

2/6: Thứ 3

1/6: Thứ 2

Tháng 5

Chúa Nhật Hiện Xuống

31/5/2009

Cha Trần Ngọc Diệp, CMC

Thánh Thần Thăm Viếng

TMSS 455

Quyền Lực Từ Trên Cao - Giáo Hội vừa Hiệp Nhất vừa Công Giáo

Mẹ Thăm Viếng - Dạo Khúc cho Sứ Vụ Chúa Kitô và Thánh Thần Hiện Xuống

Tam Đoạn Luận - Cầu Nguyện Tiếng Lạ và Đặt Tay Ngã Lăn Quay

30/5: Thứ 7

29/5: Thứ 6

28/5: Thứ 5

27/5: Thứ 4

26/5: Thứ 3

25/5: Thứ 2

Chúa Nhật VII Phục Sinh

24/5/2009

Cha Đỗ Quang Biên

ng Lực Thiêng Liêng

TMSS 454

Nhận Định Chiến Cuộc

Sứ Vụ Tôn Giáo

23/5: Thứ 7

22/5: Thứ 6

21/5: Thứ 5

20/5: Thứ 4

19/5: Thứ 3

18/5: Thứ 2

Chúa Nhật VI Phục Sinh

17/5/2009

Cha An Bình, CMC

Tông Du Thánh Địa

TMSS 453

Tổng Quan

Nan Đề

16/5: Thứ 7

15/5: Thứ 6

14/5: Thứ 5

13/5: Thứ 4

12/5: Thứ 3

11/5: Thứ 2

Chúa Nhật V Phục Sinh

10/5/2009

Cha Chu Công, OCSO

Trinh Nữ Sinh Con

TMSS 452

Trinh Nữ

Sinh Con

Dạy Con

9/5: Thứ 7

8/5: Thứ 6

7/5: Thứ 5

6/5: Thứ 4

5/5: Thứ 3

4/5: Thứ 2

Chúa Nhật IV Phục Sinh

3/5/2009

Cha Nguyễn Quốc Tuấn, SDB

Tháng 4

Sứ Giả Faustina

TMSS 451

30/4 kỷ niệm phong thánh (2000-2009)

Tiểu Sử

Hiển Thánh

30/4: Thứ 5

29/4: Thứ 4

28/4: Thứ 3

27/4: Thứ 2

Chúa Nhật III Phục Sinh

26/4/2009

Cha Trịnh Tuấn Hoàng, OFM

Tin Mừng Hiệp Thông

TMSS 450

Lệnh Truyền Phục Sinh - Tiến Trình

Chúa Kitô Phục Sinh - Thực Hư

Sự Sống Thần Linh - Hiệp Thông Ba Ngôi

25/4: Thứ 7

24/4: Thứ 6

23/4: Thứ 5

22/4: Thứ 4

21/4: Thứ 3

20/4: Thứ 2

Chúa Nhật II Phục Sinh

19/4/2009

Cha Vũ Minh Nghiễm, CSsR

Tình Yêu Nhân Hậu

TMSS 449

Tội Nhân và Thánh Nhân đều gặp nhau nơi Lòng Thương Xót Chúa

Chúa có thương thành phần bị hư trầm trong hỏa ngục chăng?

18/4: Thứ 7

17/4: Thứ 6

16/4: Thứ 5

15/4: Thứ 4

14/4: Thứ 3

13/4: Thứ 2

Chúa Nhật Phục Sinh

12/4/2009

Cha Cao Sơn Thân, SJ

Ơn Gọi Vượt Qua

TMSS 448

Với Philatô

Với Mẹ Maria

Với Simomg

Với Vêrônica

Với Phụ Nữ Gia-Liêm

Tuần Thánh

Khổ Nạn Tử Giá 1, 2-8, 9-10, 11, 12, 13-14

11/4: Thứ 7

10/4: Thứ 6

9/4: Thứ 5

8/4: Thứ 4

7/4: Thứ 3

6/4: Thứ 2

Chúa Nhật Lễ Lá - Thương Khó

5/4/2009

Cha Phạm Ân Sử, CMC

"Con Đại Điếm Nữ" (Rev 17:1, 19:2)

TMSS 447

Gây Gương Mù nhưng không làm Dịp Tội

Thế Gian vừa Dụ Dỗ vừa Sát Hại

Kitô Hữu Muối Đất Men Bột

4/4: Thứ 7

3/4: Thứ 6

2/4: Thứ 5

1/4: Thứ 4

Tháng 3

31/3: Thứ 3

30/3: Thứ 2

Chúa Nhật 5 Mùa Chay

29/3/2009

Cha Lê Ngọc Anh, SDB

28/3: Thứ 7

27/3: Thứ 6

26/3: Thứ 5

"Phượng Hoàng ... Sa Mạc" (Rev 12:14)

Mừng Lễ Mẹ Thai Lời 25/3/2009

TMSS 446

"Xa khỏi tầm của con rắn"

"Đôi Cánh Phượng Hoàng"

"Giòng dõi Người Nữ"

25/3: Thứ 4

24/3: Thứ 3

23/3: Thứ 2

"Con Rắn Phun Nước" (Rev 12:15)

TMSS 445

"Đầu ngươi... Gót Người"

Âm Mưu Ma Quỉ

Bè Nhiệm Tam Điểm

Đạo Thờ Satan

Chúa Nhật 4 Mùa Chay

22/3/2009

Cha Nguyễn Quốc Tuấn, SDB

21/3: Thứ 7

20/3: Thứ 6

19/3: Thứ 5

18/3: Thứ 4

17/3: Thứ 3

16/3: Thứ 2

"Con Rắn Lừa Tôi"(Gen 3:13)

TMSS 444

Satan Bị Tẩu Hỏa Nhập Ma

Cầu Nguyện Tiếng Lạ

Giáo Dân Trừ Quỉ

Các Đặc Sủng Thánh Linh và Đời Sống Cộng Đồng

(xin nghe toàn bài tiểu đề 4 trên đây dài 30 phút ở link dưới đây)

Các Đặc Sủng và Đời Sống Cộng Đồng

Phụ đề cho TMSS 444 - Bài nói của Đức Cha Nguyễn Khảm

Chúa Nhật 3 Mùa Chay

15/3/2009

Cha Phạm Minh Vận, CMC

14/3: Thứ 7

13/3: Thứ 6

12/3: Thứ 5

11/3: Thứ 4

10/3: Thứ 3

9/3: Thứ 2

"Ngươi Đang Ở Đâu?" (Gen 3:9)

TMSS 443

Tội Lỗi là gì?

Làm Sao để chừa tội?

Làm sao để giữ mình sạch tội - Người khách nửa đêm về sáng

Chúa Nhật 2 Mùa Chay

8/3/2009

Cha Trần Ngọc Thoại, CMC

7/3: Thứ 7

6/3: Thứ 6

5/3: Thứ 5

4/3: Thứ 4

3/3: Thứ 3

2/3: Thứ 2

Chúa Nhật 1 Mùa Chay

1/3/2009

Cha Chu Công, OCSO

Tháng 2

a Chay Thánh Mẫu

TMSS 442

Sứ Điệp Mùa Chay: Giá Trị và Ý Nghĩa Chay Tịnh

Thánh Mẫu Châu Lệ - Bí Mật La Salette

28/2: Thứ 7 sau Lễ Tro

27/2: Thứ 6 sau Lễ Tro

26/2: Thứ 5 sau Lễ Tro

25/2: Thứ 4 Lễ Tro

24/2: Thứ 3

23/2: Thứ 2

Bí Mật Fatima - Thực Hư

TMSS 441

Bí Mật Fatima Phần 3 Chân Thực

Bí Mật Fatima Thứ 3 Giả Tạo

Bí Mật Fatima phần 3 - ĐHY Ratzinger Dẫn Giải

Bí Mật Fatima phần 3 - chưa hoàn toàn được nên trọn

Chúa Nhật VII Thường Niên - B

22/2/2009

Cha Bùi Công Minh

21/2: Thứ 7

20/2: Thứ 6

19/2: Thứ 5

18/2: Thứ 4

17/2: Thứ 3

16/2: Thứ 2

Chúa Nhật VI Thường Niên - B

15/2/2009

Cha Phạm Ân Sử, CMC

Bí Mật Fatima - Cốt Lõi

TMSS 440

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là Tất Cả Bí Mật Fatima

Bí Mật Fatima phần 3 chưa hoàn toàn được nên trọn

14/2: Thứ 7

13/2: Thứ 6

12/2: Thứ 5

11/2: Thứ 4

10/2: Thứ 3

9/2: Thứ 2

Chúa Nhật V Thường Niên - B

8/2/2009

Cha Ngô Đình Thỏa, CSsR

Chủ Đề: Cử Hành Phụng Vụ

TMSS 439

Linh Mục: Sốt Sắng và Trung Thực

Giáo Dân: Ý Thức và Chủ Động

7/2: Thứ 7

6/2: Thứ 6

5/2: Thứ 5

4/2: Thứ 4

3/2: Thứ 3

2/2: Thứ 2

Ngày 1/2: Chúa Nhật IV TN và Lễ Mẹ Dâng Con

Tháng 1

Chủ Đề: Vui Mừng và Hy Vọng

31/1: Thứ 7 Tuần III Thường Niên - B

30/1: Thứ 6 Tuần III Thường Niên - B

29/1: Thứ 5 Tuần III Thường Niên - B

28/1: Thứ 4 Tuần III Thường Niên - B

27/1: Thứ 3 Tuần III Thường Niên - B

26/1: Thứ 2 Tuần III Thường Niên - B

25/1: Chúa Nhật III Thường Niên B

Thánh Phaolô, Tông Đồ Dân Ngoại

Chủ Đề: Mùa Xuân Muôn Thuở

Mùa Xuân trước Nguyên Tội

Mùa Xuân sau Nguyên Tội

Mùa Xuân Maria

Mùa Xuân Viên Mãn

24/1: Thứ 7 Tuần II Thường Niên - B

23/1: Thứ 6 Tuần II Thường Niên - B

22/1: Thứ 5 Tuần II Thường Niên - B

21/1: Thứ 4 Tuần II Thường Niên - B

20/1: Thứ 3 Tuần II Thường Niên - B

19/1: Thứ 2 Tuần II Thường Niên - B

18/1: Chúa Nhật II Thường Niên B

Chủ Đề: Khủng Bố Gia Đình

Văn hóa sự chết khủng bố gia đình bằng kỹ thuật tạo sinh của khoa sinh học tân tiến;

Văn hóa sự chết khủng bố gia đình bằng chính sách triệt sinh toàn cầu ở Hội Nghị Dân Số Cairô 94;

Tòa Thánh tranh đấu cho 'Phúc Âm Sự Sống'

17/1: Thứ 7 Tuần I Thường Niên - B

16/1: Thứ 6 Tuần I Thường Niên - B

15/1: Thứ 5 Tuần I Thường Niên - B

14/1: Thứ 4 Tuần I Thường Niên - B

13/1: Thứ 3 Tuần I Thường Niên - B

12/1: Thứ 2 Tuần I Thường Niên - B

11/1: CN Chúa Chịu Phép Rửa

Chủ Đề: Cứu Thế Thiên Sai

Chúa Lễ Hiển Linh - Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Đấng Thiên Sai

Tại sao Giáo Hội Công Giáo Rửa Tội cho Trẻ Em sơ sinh

10-1 Thứ Bảy sau Hiển Linh

9-1 Thứ Sáu sau Hiển Linh

8-1 Thứ Năm sau Hiển Linh

7-1 Thứ Tư sau Hiển Linh

6-1 Thứ Ba sau Hiển Linh

5-1 Thứ Hai sau Hiển Linh

4-1 CN Chúa Hiển Linh

3-1 Trước Lễ Hiển Linh

2-1 Trước Lễ Hiển Linh

1-1 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Chủ đề: Hòa Bình Thế Giới

ĐTCBĐXVI: 5 Lãnh Vực Chống Nghèo Khổ để Xây Dựng Hòa Bình;

ĐTCGPII: Lời Cầu Biến Đổi Thế Giới

Vấn Đáp: Nếu thế giới thực sự không thể có hòa bình thì cầu hòa bình làm gì?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng