VUI MỪNG VÀ HY VỌNG

VUI MỪNG VÀ HY VỌNG

(Xin xem các bài phát thanh được liệt kê ở phần cuối lời dẫn nhập)

Vui Mừng Và Hy Vọng - "Gaudium et Spes" - là nhan đề của bức Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay, được Công Ðồng Chung Vaticanô II ban hành ngày 7/12/1965, ngày cuối cùng trước khi bế mạc Công Ðồng kéo dài 3 năm 2 tháng này (11/10/1962-8/12/1965). Cùng với Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội Ánh Sáng Muôn Dân - " Lumen Gentium", qua Công Ðồng này, Giáo Hội đã hoàn toàn muốn canh tân chính mình để có thể thực sự phản ánh Dung Nhan Chúa Kitô, trong sứ vụ Muối Ðất Men Bột của mình, ở một thế giới càng văn minh về vật chất và nhân bản lại càng có dấu hiệu và triệu chứng phá sản đức tin cũng như băng hoại luân lý.

Theo chiều hướng ấy, nếu Nhóm Vào Ðời đã chủ trương và thực hiện Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống là để phát động chiến dịch Sống Thánh Chứng Nhân trong ngàn năm thứ ba Kitô giáo trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam của mình, thì nhóm giáo dân thiện chí này cũng đã cố gắng thực hiện loạt bài phát thanh mang tên gọi Vui Mừng Và Hy Vọng, là để chia sẻ và đối thoại với tất cả mọi giới thính giả, nhất là quí thính giả ngoài Kitô giáo, về những đề tài trọng yếu liên quan đến Ơn Gọi Làm Người. Loạt bài phát thanh Vui Mừng Và Hy Vọng này đã được phổ biến qua Ðài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ở Washington DC đến 22 nơi thuộc 19 tiểu bang ngoài California, từ ngày 20/1/2001 đến Chúa Nhật 23/2/2003.

Loạt bài phát thanh Vui Mừng Và Hy Vọng này sở dĩ được tái phát thanh qua Màn Ðiện Toán Thời Ðiểm Maria vào mỗi tuần là để nói lên phần nào những gì con người cảm nghiệm thấy như muốn đáp ứng Mạc Khải Thần Linh được bày tỏ qua Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật hằng tuần.

Ðaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

MUỐN XEM VĂN BẢN

CỦA CÁC BUỔI PHÁT THANH VUI MỪNG VÀ HY VỌNG

XIN BẤM VÀO ÐÂY:

http://www.thoidiemmaria.net/GIAOHOI/Muoi Dat Men Bot/ongoilamnguoi.htm

1 Ra Mắt: Chủ Trương và Thực Hiện
2 Vui Mừng Và Hy Vọng
3 Hòa Bình Thế Giới
4 Xuân: Đi Tìm Hạnh Phúc
5 Điểm Sách: Đi Tìm Hạnh Phúc

6 Ơn Gọi Làm Người
7 Đọc Sách: Đời Thênh Thang Sống
8 Sống Động là Tăng Trưởng…
9 Tìm Về Chân Thiện Mỹ
10 Lương Tri là Ơn Gọi Làm Người
11 Cảm Thức Tội Lỗi
12 Tự Do là Làm Chủ Cuộc Đời
13 Bình An là Tràn Đầy Sức Sống…
14 Yêu Thương là Bản Tính Hoàn Thiện
15 Hạnh Phúc là Viên MãnYêu Thương
16 Niềm Tin là Văn Hóa Thần Linh
17 Phỏng Vấn Ngày Thân Mẫu
Ơn Gọi Làm Mẹ
18 Điểm Sách: Bí Quyết Hạnh Phúc Hôn Nhân

19 Hôn nhân hiệp thông xã hội
20 Tình yêu phái tính
21 Tình cảm tình dục
22 Phỏng Vấn Ngày Thân Phụ
23 Tình nghĩa phu thê
24 Ngừa thai phá thai
25 Ngày Độc Lập: Nhân Quyền
26 Ly Thân - Ly Dị
27 Ly thân ly dị (tiếp)
28 Đọc Sách: Bộ Tiểu Thuyết Cho Tình Yêu Lên Ngôi và Cuối Trời Yêu Thương

29 Gia Đình Nền Tảng Xã Hội
30 Vai trò làm chồng
31 Vai trò làm vợ
32 Điểm Sách: 2 tác phẩm Duy Trì & Phát Triển Ðời Sống Hôn Nhân và Mái Ấm Yêu Thương
33 Ngày Lao Động: Lao Công Con Người
34 Biến Cố 911: Tấn Công Khủng Bố
35 Vai trò làm cha
36 Vai trò làm mẹ
37 Thân phận làm con
38 Tình Anh Chị Em


39 Giới Trẻ Tương Lai Xã Hội
40 Con người thụ nhân
41 ConNgười tâm sinh lý

42 Con Người Tâm Linh

43 Con Người Luân Lý

44 Nghệ Thuật Giáo Dục

45 Con Người Thành Nhân

46 Con Người Vào Đời

47 Ðau Khổ

48 Sự Chết

49 Tội Lỗi

50 Cứu Ðộ

51 Công Bằng

52 Khôn Ngoan

53 Tiết Ðộ

54 Can Ðảm

55 Nhân Gian
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng