Ma-ca-be

Các bài giảng về Thánh Kinh
Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn văn Khảm

01 Nhạc dẫn
02 Hy lạp hóa
03 Anh em nhà Ma-ca-be
04 Tư tưởng tôn giao
05 Trao đổi
06 Tổng kết các ý kiến
07 Nhạc dẫn
08 Giải đáp
09 Giải đáp
10 Biến cố tại Modien
11 Đời sống Kyt ô giáo
12 Đền tội cho người đã chết+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng