Đanien

Các bài giảng về Thánh Kinh
Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn văn Khảm

01 Nhạc dẫn
02 Dẫn nhập
03 Sự trung thành của Đanien
04 Đời sống đức tin
05 Nhạc dẫn
06 Tồng quát
07 Thị kiến về bốn con thú
08 Cừu và dê đực
09 Ga-bri-en và 70 tuần
10 Cuộc chiến tranh Hy Lạp+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng